Junior Section

PRT

Monika Lal

Shashi Mishra

Sheela Singh

Aparna Choudhary

Nishat Anjum

Maya Roy

Arty Singh

Pramila Ojha

Rajlakshmi Mishra

Sarita Kumari

Shikha Sinha

Kiran Kumari

Sangeeta Kumari

Babita Kumari

Mamta Singh

Sharmishtha Saha

Alka Singh

Vinita Pandey

Indu Singh

Puja Agrawal

Kusum Vijay

Noorafsan Imam

Renu Kumari

Sayani Halder

Ragini Sinha

Rima Ghosh

Puja Priya

Akansha Singh

Usha Roy

Jhulik Kundu

Mehrun Nisa

Nutan Kumari

Arpita Das

Sushmita Kumari

Shubhra Mishra

Ananya Bajpai

Richa Mehta

Shivani P. Mahli

Anjali Kumari

Jaya Khatore

Kumari Lalti

Priyanka Sinha

Varsha Sahay

Diksha Nayak

Kusum Dutt

Shweta Kumari

Neha Kumari

Shreya Dubey

Urvi Sangani

Shivangi

Kanak Rai

Yashika Chopra

Preshika Priya